Galéria

Kontakt

SPRACOVANIE OSOBNÝCH DÁT

Ochrana súkromia

Naposledy aktualizované dňa 07. mája 2024 Účinné od 07. mája 2024

Táto Ochrana súkromia popisuje politiku spoločnosti Nábytok Holík s. r. o., Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, Banskobystrický kraj, 976 02, Slovensko, e-mail: simonvanderworp@gmail.com, telefón: 0908 059 154 týkajúcu sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií, ktoré zbierame, keď používate našu webovú stránku (https://www.nabytokholik.sk) („Služba“). Prístupom alebo používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s touto Ochrannou súkromia. Ak s tým nesúhlasíte, nepoužívajte ani nepristupujte k Službe.

Môžeme kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upravovať túto Ochrannu súkromia a zverejňovať revidovanú Ochranu súkromia na Službe. Revidovaná politika bude účinná 180 dní od dátumu zverejnenia revidovanej politiky na Službe a váš pokračujúci prístup alebo používanie Služby po takomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanou Ochrannou súkromia. Preto odporúčame pravidelne kontrolovať túto stránku.

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE: Vaše informácie budeme používať na nasledujúce účely:

Marketing/Propagačné účely Informácie o správe Cieľová reklama Ak chceme vaše informácie použiť na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše informácie budeme používať len po obdržaní vášho súhlasu a potom len na účel(y), pre ktoré ste udili súhlas, pokiaľ nás zákon nezaväzuje k inakému konaniu.

VAŠE PRÁVA: V závislosti od platného práva môžete mať právo na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie alebo na získanie kópie vašich osobných údajov, obmedzenie alebo námietku voči aktívnemu spracovaniu vašich údajov, požiadavku na zdieľanie (premietanie) vašich osobných údajov inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich údajov, právo podať sťažnosť na štatutárny orgán a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné v zmysle platného práva. Na uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na adresu studio@nabytokholik.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platným právom.

Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zbierať alebo spracovať požadované osobné informácie alebo odvoláte súhlas so spracovaním tých istých pre požadované účely, nemusíte mať prístup k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované.

SÚBORY COOKIE A INÉ: Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako tieto technológie sledovania používame a o vašich možnostiach v súvislosti s týmito technológiami sledovania, odkazujeme vás na našu politiku súborov cookie.

BEZPEČNOSŤ: Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a budeme používať primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmeny vašich informácií pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na vlastné riziká nemôžeme garantovať absolútnu bezpečnosť a preto nemôžeme zaručiť alebo poskytnúť záruku za bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenesiete, a robíte tak na vlastné riziko.

ODKAZY NA TRETIE STRANY A POUŽITIE VAŠICH INFORMÁCIÍ: Naša Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Táto Ochrana súkromia sa nevzťahuje na ochranu súkromia a iné postupy žiadnych tretích strán, vrátane akýchkoľvek tretích strán prevádzkujúcich akúkoľvek webovú stránku alebo službu, ktorá môže byť prístupná prostredníctvom odkazu na Službu. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali ochranu súkromia